Harmoniumhof 31, 4876 VV Etten-Leurinfo@m-comp.nl

Klachten

Een probleem is altijd vervelend, zeker als je er met een van onze medewerkers niet direct uit komt. Graag willen we samen kijken naar een oplossing voor je klacht.

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk om van te horen als je klachten hebt over onze dienstverlening.
Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt.
Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die je op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.
Het is in jouw belang om je klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als je een klacht bij ons indient, wordt die uiterlijk binnen 14 dagen beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij je dit binnen 14 dagen weten wanneer je antwoord kunt verwachten.

Je kunt je klacht op de volgende manieren inzenden:

Per e-mail:
info@m-comp.nl

Per (aangetekende) brief:
 M-comp
Harmoniumhof 31
 4876 VV Etten-Leur
  
Mocht je klacht niet naar tevredenheid zijn behandeld, dan kun je je klacht (geschil) bij een van de volgende organisaties neerleggen:

Voor consumenten:
ICTWaarborg.nl – Bemiddeling bij geschillen: https://www.ictwaarborg.nl/service/bemiddeling
   
Voor zakelijke klanten:
ICTWaarborg.nl mediation (per e-mail): bemiddeling@ictwaarborg.nl
Zie de volgende webpagina voor de voorwaarden: https://www.ictwaarborg.nl/klanten/bemiddeling/